சனி, 15 மார்ச், 2014

பௌர்ணமி

இன்று உனக்கு

திருமணமா?
பின்
தேய்ந்து கருத்து
காணாமல் போகிறாய்?.

4 கருத்துகள்: