புதன், 11 மார்ச், 2015

அம்மா


அய்யா கவிஞர் பாரதிதாசன்அவர்களின் வாழ்த்துக்களுடன்
இந்தக்  கவிதையை தொடர்கிறேன்.அகவை கூடி அசந்த போதும்!

செவ்வாய், 3 மார்ச், 2015