ஞாயிறு, 16 மார்ச், 2014

காதலர்கள்

சிலர்பேசும்பொழுதுநான்கூறுவதுஉண்டுஏம்பா கைபேசியைகீழவை....ஏன்?
என்று அவர்கள் கேட்பார்கள்நீகைபேசிஇல்லாமபேசினாலே எனக்குக்கேக்குதுஎன்று விளையாட்டாக கூறுவேன் சிலர்காதுல
கைபேசிஇருக்கும், பேசுறமாதிரியே தெரியாது.ஆனா பேசுறாங்க.........பேசுறாங்க.........பேசிக்கிட்டேஇருக்காங்க.
காதோடுஒட்டியகைபேசி
இதழ்கள்அசையாமல்
இருபதுமணிநேரம்பேச்சு....!!!!

2 கருத்துகள்: