சனி, 1 மார்ச், 2014

உரு மாறிய சாலை

   மூன்றுஆண்டுகளுக்கு முன்   நடந்த நிகழ்வு அதுநல்லமழை காலம்  ஆதலால் மேகங்கள் கருத்துக் காணப்பட்டது மழை வருவதற்குள் நாம்      
வீட்டிற்க்குச் சென்று விடலாம் என்று சற்று வேகமாக வருவோம்  என்று
முயற்சித்தேன்  முடியவில்லையே , சாலையெல்லாம் (குழிகள் எல்லாம்)
நீர் நிரம்பியிருக்க நான் பட்டபாடு இருக்கே , சொல்லித்தீரா..........த  சோகம் இதன் வாசம் இதோ.

         
                                                                                                       மலர்
                                                   


   
       
                                                    வாசம்                                                                         
                       கதிரவனைக்களவாடிய                                                            கார்முகில், தன் உருவை                                                          கலைத்த அந்த நொடி,                                                                மாவட்டத்தலைநகரில்,                                                            மாதிரிக்குக்கூட                                                                            சாலைஇல்லை -                                                                          எட்டடிக்குப்பத்துக்குழி                                                              எகிறிக்குதித்து,                                                                            எழுந்து உட்கார்ந்து                                                                      தடம்மாறிதத்தளித்து                                                                இழுத்துப்பறித்து                                                                          இருசக்கர வாகனத்தைக்கூட!                                                இயக்கவேண்டிய  நிலை.

6 கருத்துகள்: